360° – dialogværktøj til bæredygtig planlægning

Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2017 som en udmøntning af Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050.

Sideløbende har Aarhus Kommune udviklet 360° – dialogværktøj til bæredygtig planlægning til brug i forbindelse med lokalplanlægning og større bygge- og anlægsprojekter.

Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition om klog vækst videreføres og fastholdes i de konkrete planer og byggeprojekter.

360° er et dynamisk dialog- og procesværktøj, som tager afsæt i de målsætninger og retningslinjer, der er formuleret i kommuneplanens kapitler “Aarhus – en by og byregion i vækst”, “Bykvalitet og liveability for alle” og “Gearet til storby”.

360° består af 14 spørgsmål, der tilsammen giver et overblik over de parametre som Aarhus Kommune lægger vægt på i vurderingen af projekter. Formålet er at komme rundt om det enkelte projekt og synliggøre, at der er taget stilling til målsætningerne. Fokus er at sikre høj kvalitet i byudviklingen – kort sagt skal byggeprojekter og anlægsarbejder give noget tilbage til byen.

I Version 1 udfylder bygherre de 14 spørgsmål, og svarene er afsæt for en dialog om projektet og intentionerne bag. Version 2 udfyldes i plan- eller byggesagen og illustererer projektets udvikling. 360° vil følge lokalplanen som en del af det politiske beslutningsgrundlag, og målet er at tydeliggøre de kompromiser og valg, der er truffet undervejs.

Velkommen til dialog om, hvordan vi sammen sikrer klog vækst i Aarhus.

Start udfyldelsen af 360 graders dialogværktøjet